Psikolog, Genç ve Yetişkin Psikoloğu

- Pelin Hanım, şu anda yeni danışan kabul etmemektedir. -

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.

Lisans eğitimi sonrası Fransız Lape Hastanesinde klinik stajını tamamlamış; tüm tedavi ekibinin katılımı ile gerçekleşen vaka toplantılarına ve eğitim değerlendirme sunumlarına katılmıştır.

Yüksek lisans eğitimine Klinik Psikoloji alanında Okan Üniversitesinde başlamış, derslerini tamamlamış ve uzmanlık tezini yazma aşamasına gelmiştir. Eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlı klinik görüşmeler yapmış ve Uzm. Psk. Neşe Uluşan’dan süpervizyon almıştır.

Yüksek lisans derslerine devam ettiği sırada Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğinden (CETAD) Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimini almış ve LGBTİ+ Bireylerde Açılma Süreci Çalışma Grubuna katılmıştır.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin Ankara’da düzenlediği bilimsel kongreye katılım göstermiş, çeşitli eğitim atölyelerinde bulunmuş ve bu atölyelerde tanıştığı Şema Terapi yaklaşımının temel tekniklerini içeren ilk eğitim düzeyini İstanbul’da Dr. Alp Karaosmanoğlu ile tamamlamıştır.

Alandaki faaliyetlerinin yanı sıra öğrenci olduğu süreçte oyunculuk sanat dalı ile ilgilenmiş; tiyatro tekniklerinin terapötik amaçlarla kullanıldığı, spontanlık ve yaratıcılık üzerine kurulu bir grup psikoterapi yöntemi olan Psikodrama temel aşama eğitimi ve aynı zamanda yaşantı grubuna Psk. Zühal Yerlikaya yöneticiliğinde Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsünde devam etmektedir.

Psikolog Pelin Şükrüoğlu; Ekim 2020’de Aralık Psikoloji bünyesine katılmış; genç ve yetişkinlere yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlı psikolojik danışmanlık faaliyetlerine burada devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Psikodrama Derneği üyesidir.
Pelin Şükrüoğlu image