RAMAZAN KURUÇAY


Psikoterapist, Genç ve Yetişkin Terapisti

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalında, lisansüstü eğitimini ise Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde Prof. Dr. Nermin ÇELEN’ in yönettiği tez ile tamamlamıştır.

Alan çalışmaları ve klinik uygulamalarda yoğun olarak bireysel terapiler ve çift terapileri üzerine odaklanmıştır. Uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Terapi yöntemlerini aktif olarak kullanmaktadır.

Uzmanlığının erken dönemlerinde aile danışmanlığı ve çocuklarda davranış problemleri ilgili yaşamsal konular bağlamında çalışan Ramazan Kuruçay, 2007 yılından bu yana alandaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini dört yıl süreyle Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği bünyesinde gerçekleştirmiştir. Bu eğitimi Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) başkanı ve sonrasında “Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği” (IACP) başkanı olan Prof. Mehmet Zihni Sungur eğitmenliği ve süpervizyonunda tamamlamıştır.

Bu kapsamda Prof. Dr. Şükrü Uğuz, Prof. Dr. Zümra Atalay, Psikiyatrist Dr. Gülay Oğuz, Psikiyatrist Dr. Berk Murat Ergün, Dr. Feyza Bayraktar gibi uzmanların alanları ile ilgili modüler eğitimlerine katılmıştır.

Günümüzde kompakt ve kısa süreli bir terapi yöntemi olan Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımını Yard. Doç. Dr. Nevin DÖLEK gözetiminde tamamlamıştır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen EMDR Terapi çalışmalarını Dr. Emre KONUK ve Asena Yurtsever ile yürütmüştür.

EMDR terapi 1. düzey eğitimi sonrasında 2. düzey uygulayıcı eğitimlerini Asena Yurtsever ve Şirin Hacıömeroğlu Atçeken eğitmenliğinde tamamlamıştır.

Halen EMDR Europe tarafından akredite terapistliğe yönelik çalışmalarına devam eden Kuruçay, Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapi topluluğunca (EABCT) akredite edilmiş sınırlı sayıda uzman içinde yer almaktadır.

2015 yılından itibaren iki yıl süreyle Kognitif Davranışçı Terapileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Kuruçay, evli ve iki çocuk babasıdır. EMDR Türkiye Derneği, Kognitif Davranış Terapiler Derneği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği üyesidir.
RAMAZAN KURUÇAY