Klinik Psikolog, Çocuk ve Ergen Psikoloğu

- Ebru Hanım, Marmaris ofisimizde yalnızca online olarak danışan kabul etmektedir. -


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiş ardından aynı üniversitede “Algılanan Anne Tutumu, Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik Sağlık İlişkisinde Ruminasyonun Aracı Rolü: Üstün Yetenekli Ergenlerle Bir Çalışma” başlıklı tezi ile Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Eğitimi sırasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmış, şizofreni hastalarının yakınlarına yönelik gerçekleştirilen grup terapisinde 1 yıl süreyle gönüllü olarak yer almıştır.

Ankara’da Bilim Sanat Merkezleri’nde üstün yetenekli çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi sırasında; Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile ve Çift Terapisi süpervizyonu almıştır.

Doktor Christof Loose tarafından verilen ‘’Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi’’ eğitimini tamamlamıştır.

BrainFit Türkiye Ankara şubesinde çalışmış; Singapur temelli BrainFit programı ile çocuk ve ergenlerin zihinsel gelişimini destekleyen nörobilimsel eğitim programlarını kullanan Öztürk, bu merkezde uzun süre çocuk ve ergenlerde dikkat becerilerinin gelişimine yönelik uygulamalarda bulunmuştur.

Çocuk çalışmalarında uyguladığı objektif ve projektif testlerin yanında eğitimlerini aldığı “Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi” ile “ Deneyimsel Oyun Terapisi” tekniklerini de kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitim”ine katılarak WISC 4 testini de çocuk değerlendirmelerinde kullanmaya başlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi Ebru Kalfa Öztürk; Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik psikolog / çocuk ergen psikoloğu olarak görev yapmış, Marmaris’e taşınmasının ardından Aralık Psikoloji bünyesine katılmıştır. Ekim 2020 itibariyle Aralık Psikoloji’de; çocuk, ergen ve gençlere yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi temelli danışan takibi yapmakta, ebeveynlere psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Aldığı Eğitim, Seminer ve Sertifikalar:

 1. Somatik Deneyimleme Playshop Çocuk ve Ergenlerde Uygulamalar, Maggie Kline, 2021

 2. Somatik Deneyimleme Temel Eğitimi – Aliye Didem Çaylak Van Zuijlen, 2021

 3. Çocuk ve Ergenlerde Mindfulness Sempozyumu, Prof. Dr. Zümra Atalay, 2021

 4. Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji, Dr. Daniel J.Siegel, 2021

 5. Türk Psikologlar Derneği Travma ve Afet Gönüllü Eğitimi, 2021

 6. Ergenlik Üzerine, Dr.Christa Santangelo, 2021

 7. Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek, Dr. Gail Dines, 2021

 8. 9-12 yaş çocuklarında Sağlıklı Cinsel Gelişim Webinarı, Uzm.Psk. Nilüfer Devecigil, 2021

 9. Online Oyun Terapisi Eğitimi, Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil, 2020

 10. Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil, 2020

 11. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği), 2019

 12. Türk Psikologlar Derneği, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) Eğitimi, 2018

 13. Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi, Dr. Christof Loose, 2019

 14. MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2018

 15. Çocuklar, Ergenler ve Aileleri ile Görüşme Sürecinde Terapist Yaklaşımı (10 saat), Uzm. Psk. Rabia Ünsaldı Köle, Madalyon Psikiyatri Merkezi, 3-17 Kasım 2018

 16. Çocuklar için Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi (Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Denver 2 Gelişim Testi, Kent EGY Zeka Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Kinder ANGST Korku Ölçeği, Burdon Dikkat Testi), 2018

 17. Türkiye Zeka Vakfı, VI. Zeka ve Yetenek Kongresi Katılımcı Belgesi, 2018

 18. Çocukla Terapötik Görüşme ve Ebeveynle Köprü Kurma Çalışma Grubu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi IV. Psikoloji Kongresi, Dr. Halime Şenay Güzel, 2018

 19. İçgörü Temelli Yönetim Becerileri Eğitimi, 2017

 20. Çocukta Zihinsel Değerlendirme Test Bataryası (IVA-2 Sürekli Dikkat ve Performans Testi,Görsel Algı Becerileri Testi (TVPS), İşitsel İşlem Becerileri Testi (TAPS), Çocuklar İçin Yükleme Biçimleri Ölçeği (CASQ), Sosyal Beceriler Geliştirme Sistemi Derecelendirme Ölçeği (SSIS), Pearson Hareket Değerlendirme Test Bataryası (Movement Assessment Battery for Children), 2016

 21. Çocukta Resim Analizi Uygulayıcı Eğitimi, 2015

 22. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu Hazırlama Komitesi Üyesi, 2015

Uzmanımız Ebru Öztürk tarafından uygulama ve değerlendirmesi yapılan testlere buradan ulaşabilirsiniz:
Ebru Kalfa Öztürk image