EBRU KALFA ÖZTÜRK


EBRU KALFA ÖZTÜRK

Klinik Psikolog, Çocuk ve Genç Psikoloğu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiş ardından aynı üniversitede “Algılanan Anne Tutumu, Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik Sağlık İlişkisinde Ruminasyonun Aracı Rolü: Üstün Yetenekli Ergenlerle Bir Çalışma” başlıktı tezi ile Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Eğitimi sırasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmış, şizofreni hastalarının yakınlarına yönelik gerçekleştirilen grup terapisinde 1 yıl süreyle gönüllü olarak yer almıştır.

Ankara’da Bilim Sanat Merkezleri’nde üstün yetenekli çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi sırasında; Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile ve Çift Terapisi süpervizyonu almıştır.

Doktor Christof Loose tarafından verilen ‘’Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi’’ eğitimini tamamlamıştır.

BrainFit Türkiye Ankara şubesinde çalışmış; Singapur temelli BrainFit programı ile çocuk ve ergenlerin zihinsel gelişimini destekleyen nörobilimsel eğitim programlarını kullanan Öztürk, bu merkezde uzun süre çocuk ve ergenlerde dikkat becerilerinin gelişimine yönelik uygulamalarda bulunmuştur.

Çocuk çalışmalarında uyguladığı objektif ve projektif testlerin yanında eğitimlerini aldığı “Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi” ile “ Deneyimsel Oyun Terapisi” tekniklerini de kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitim”ine katılarak WISC 4 testini de çocuk değerlendirmelerinde kullanmaya başlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi Ebru Kalfa Öztürk; Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik psikolog / çocuk ergen psikoloğu olarak görev yapmış, Marmaris’e taşınmasının ardından Aralık Psikoloji bünyesine katılmıştır. Ekim 2020 itibariyle Aralık Psikoloji’de; çocuk, ergen ve gençlere yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi temelli danışan takibi yapmakta, ebeveynlere psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.