DR. UĞURKAN ULUTÜRK

Psikoterapist

İleri Düzey Şema Terapist

- Uğurkan Bey, Marmaris ofisimizde yalnızca online olarak danışan kabul etmektedir. -

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirmiştir.

Lisans eğitimi sırasında gönüllü olarak Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Psikiyatri Kliniklerinde 3 ay staj yapmıştır. Yine lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde “Mesleğe Hazırlık Staj Programı”nda 6 aylık süre ile travma odaklı eğitimler ve Uzm. Psi. İbrahim Eke’den 1 yıl süre ile Bilişsel Davranışçı Terapi ve Stratejik Terapi süpervizyonu almıştır.

Yüksek lisans eğitimini Klinik Psikoloji alanında Okan Üniversitesi’nde bir yıl bilimsel hazırlık olmak üzere üç yılda tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi temelli klinik görüşmeler yapmış ve Prof. Dr. Perin Yolaç’tan Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu almıştır. Dr. Alp Karaosmanoğlu danışmanlığında “Yeme Bozukluklarında Temel İnançlar ve Şemalar” başlıklı bitirme projesi ile klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında 4 yıl eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak aileler ve öğrencilerle çalışmış, sonrasında askerlik görevi için bir yıl süre ile 1. Ordu Komutanlığı Rehberlik ve Danışma Merkezi’nde psikolog olarak görev yapmıştır.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde doktora eğitimine başlarken, Doç Dr. Seval Erden Çınar’ın danışmanlığında "Obezitede Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Uyum Bozucu Şema Eylemleri Ve Psikolojik İyi Oluş: Karma Araştırma” doktora tezi ile Doktor Psikolojik Danışman ünvanı almıştır.

2012-2016 yılları arasında Memorial Suadiye Hastanesi’nde klinik psikolog olarak görev yapmaya başlarken, bireysel danışmanlık ve çift/aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. Suadiye lokasyonunda “Beslenme ve Diyet Kliniğinde” 3 yıl süreli kilo verme odaklı “obezite grup terapisi” yürütmüştür.

Aynı zamanda 2012-2020 yılları arasında Memorial Ataşehir Hastanesi'nde klinik psikolog olarak bireysel, çift ve grup terapisi uygulamıştır.

“Organ Nakli Kliniğinde” organ nakli olan hastalarla post-op dönemde klinik görüşmeler yapmıştır. “Nöroloji Kliniğinde” nöropsikolojik testler uygulamıştır. “Kadın ve Doğum Hastalıkları Kliniğinde” doğum öncesi ve doğum sonrası psikoloji konsültasyonu ile destek vermiştir. “Obezite Cerrahisi Kliniğinde” obez olan bireylerle pre-op ve post-op dönemde psikolojik değerlendirme görüşmeleri yapmıştır.

Şema Terapi, Stratejik Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim ve süpervizyonlarını almıştır.

Psikolojik Danışmanlık hizmetinde yoğunluklu olarak Şema Terapi uygularken, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile İleri Düzey Şema Terapist süpervizyonu devam etmektedir. International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapist ünvanı almıştır. http://tr.sematerapienstitusu.com/isst-onayli-sema-terapistleri/

Halen kurucusu olduğu Mode Psikoloji’de mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.